Ved siden af stenen er en tavle med information

Ved siden af stenen er en tavle med information

Dronningestenen

Dronning Margrethe den I. har (måske) hvilet sig på denne sten, da hun skridtede område af.
Sagnet fortæller, at Dronning Margrethe den I. (1352-1412) en gang da hun sejlede gennem Storebælt led skibbrud i frygtenlig stormvejr. Da skibet sank, klamrede hun sig til en planke og drev i land på Reersø. Planken er sener blevet lavet til et bord, og findes i dag på en gård på Reersø (Dronningegården).

Den skibbrudne boede på Dronningegården i 3 dage, mens hun kom til kræfter. Mon ikke den kraftige morgenmad, der bestod af ristede sild og øllebrød, har hjulpet godt til.

Ingen på gården vidste hvem hun var, for dronningen gav sig ikke til kende. Gårdens ejer, Hans Hansen, skulle imidlertid til Kalundborg med et læs brænde og nogle kreaturer, og med ham fik dronningen kørelejlighed. Undervejs "bedede" (hvilede) de ved Ornum. Mens Hans Hansen lod besætningen græsse og fik sig en lille lur, skridtede dronningen et stykke eng af.

Først da de nåede Kalundborg, gik det op for Hans Hansen hvem hans gæst havde været. Her bestemte dronningen nemlig at reersøerne, som tak for deres enestående gæstfrihed mod en fattig og ukendt kvinde, fremover skulle være fri for at betale tiende.
Tillige med skænkede hun dem det stykke jord, hvor hun havde hvilet sig sammen med Hans Hansen - således havde reersøerne altid et bedested (hvilested), når de skulle til købstaden.

Dette var efter landets første lov, og derpå grundedes al ret for Reersø land i tiden efter. Således skriver egnshistorikeren og forfatteren Thorkil Gravlund i sin bog "Reersø Land" om denne episode.
Sikkert er det, at reersøerne senere fik kongebrev på deres rettigheder på græsning på Ornum. Dette kongebrev eksisterer stadig med flere segl påhæftet.

Arealet var afgrænset med et skeldige. Ved dette dige er der for enden af Dronning Margrethesvej - bemærk navnet - en stor sten tilbage, og det fortælles at dronningen netop hvilede sig på denne sten.
Stenen blev fredet i 1932 samt et areal på 9 kvadratmeter rundt om stenen er fredet.
Ifølge udskrift fra civilretten i Slagelse står der blandt andet, at denne sten må "ingensinde fjernes, ødelægges eller beskadiges ved udhugning, gravning eller på nogen måde ellers beskadiges".

Under sit besøg i Gørlev i 1995, besøgte Dronning Margrethe den II. stenen. Herunder fortalte hun, at hun havde fået fortalt stenens historie af sin far, Kong Frederik den IX.

Del siden